Podstawowe informacje o wsi

OLCHOWIEC

Olchowiec położony jest przy granicy ze Słowacją, w południowej części województwa Podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim. Oddalony jest o 98 km od Rzeszowa (będącego stolicą regionu), oraz o 35 km od Krosna (centrum powiatu). Geograficznie Olchowiec leży w dolinie Olchowczyka, sąsiadując z Magurskim Parkiem Narodowym i Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym.

Pierwsza informacja o wsi – że jest to wieś należąca do rodu Stadnickich- pojawiła się w 1581 roku. Niedawno odkryto dokumenty z roku 1543, w których to jako świadek procesu o dzierżawę miasteczka Żmigród, wymieniony został sołtys wsi Olchowiec [1]. Wobec tego wieś liczy obecnie około 500 lat. W 1880 roku zamieszkiwało ją około 400 mieszkańców. W 1944 roku, prawie 2/3 mieszkańców zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego. Pozostało jedynie 27 rodzin, a po wysiedleniach na ziemie zachodnie tylko 18. Olchowiec z olbrzymim trudem odrodził się po walkach o Przełęcz Dukielską (1944 – 1945 r.) oraz dalszych wydarzeniach: wysiedleniach na Ukrainę i tereny ziem odzyskanych (Akcja Wisła). Wieś zmalała do 15% stanu z roku 1939. W 1965 roku wybudowano drogę dojazdową z nawierzchnią żwirową [2], a w 1972 r. przyłączono linię energetyczną. Szkoła w Olchowcu funkcjonowała w latach 1841-1985, obecnie dzieci uczą się w szkole podstawowej w Dukli oddalonej od Olchowca o 14 kilometrów.

Liczba mieszkańców na rok 2014 wynosiła 68 osób.

Obecnie, tj. w 2020 roku wynosi 52 osoby.

Dodatkowo we wsi znajduje się kilkanaście domów letniskowych zamieszkiwanych wyłącznie w okresie letnim.

[1]  1543: zapisy polskojęzyczne w księgach sądów szlacheckich województwa krakowskiego, oprac. Wacław Urban i Aleksander Zajda, Kraków 2004. Informacje opracowane przez Pana Andrzeja Wielochę na http://karpaccy.pl/olchowiec.

[2] Głos spod Horbu, nr 3, 22.05.2010.